Privacy policy

Cam kết bảo mật

Việc bảo vệ sự an toàn và bảo mật thông tin cá nhân của Quý khách là điều rất quan trọng đối với chúng tôi Vì vậy, hoạt động kinh doanh của chúng tôi tuân thủ các luật hiện hành về việc bảo vệ quyền riêng tư và bảo mật thông tin của Quý khách. Chúng tôi hy vọng chính sách nêu dưới đây sẽ giúp Quý khách hiểu được cách chúng tôi thu thập, lưu trữ, sử dụng và bảo vệ thông tin của Quý khách, đồng thời, các đối tượng mà chúng tôi được phép chia sẻ thông tin của Quý khách.

Thông tin cá nhân
Khi sử dụng trang web của chúng tôi, chúng tôi sẽ không thu thập bất kỳ thông tin cá nhân nào của Quý khách (ví dụ tên, địa chỉ, số điện thoại hoặc địa chỉ e-mail), trừ khi Quý khách tự nguyện cung cấp cho chúng tôi (Ví dụ như khi đăng ký, tham gia khảo sát) và có sự chấp thuận tương ứng của Quý khách hoặc trừ khi tuân theo yêu cầu từ các quy định và luật pháp hiện hành nhằm bảo vệ thông tin cá nhân của Quý khách.
Mục đích sử dụng
Khi Quý khách cung cấp cho chúng tôi thông tin cá nhân của Quý khách, chúng tôi thường xuyên sử dụng các thông tin này để phản hồi những thắc mắc từ Quý khách, xử lý đơn hàng hoặc cung cấp những thông tin cụ thể theo yêu cầu của Quý khách. Hơn thế nữa, các thông tin này sẽ hỗ trợ việc liện lạc của chúng tôi với Quý khách:
 • Chúng tôi có thể lưu trữ và xử lý thông tin cá nhân của Quý khách và chia sẻ nó với các công ty thành viên của chúng tôi để hiểu rõ hơn nhu cầu kinh doanh của Quý khách và thực hiện cải tiến các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi;
 • hoặc chúng tôi (hoặc bên thứ ba thay mặt chúng tôi) có thể sử dụng thông tin cá nhân để liên lạc với Quý khách nhằm hỗ trợ nhu cầu kinh doanh của Quý khách hoặc để thực hiện các khảo sát trực tuyến để hiểu rõ hơn nhu cầu của khách hàng. Nếu Quý khách chọn không được phép sử dụng thông tin cá nhân của Quý khách để hỗ trợ trong việc liên lạc giữa Quý khách và chúng tôi (đặc biệt là tiếp thị trực tiếp hoặc nghiên cứu thị trường), chúng tôi tôn trọng sự lựa chọn của Quý khách. Chúng tôi sẽ không bán hoặc tiếp thị thông tin cá nhân của Quý khách cho các bên thứ ba, ngoại trừ các chi nhánh của Công ty TNHH MTV Vimedimex Bình Dương.

 • Hạn chế mục đích
  Chúng tôi sẽ thu thập, sử dụng hoặc công bố thông tin cá nhân mà Quý khách đã cung cấp trực tuyến chỉ cho chính Quý khách , trừ các mục đích sau:
 • Mục đích sử dụng thông tin cá nhân cho bất kỳ bổ sung liên quan nào đến mục đích lúc đầu khi thông tin cá nhân của Quý khách được thu thập,
 • Cần cho việc chuẩn bị, đàm phán và thực hiện hợp đồng với Quý khách,
 • Theo yêu cầu của pháp luật hoặc các cơ quan có thẩm quyền của chính phủ hoặc cơ quan tư pháp,
 • Cần thiết để xây dựng hoặc duy trì yêu cầu hoặc bảo vệ pháp lý,
 • Để ngăn ngừa gian lận hoặc các hoạt động bất hợp pháp khác, như các cuộc tấn công cố ý vào hệ thống mạng công nghệ thông tin của chúng tôi.

 • Truyền thông hoặc thông tin về sử dụng
  Thông qua việc Quý khách sử dụng các dịch vụ viễn thông để truy cập vào trang Web của chúng tôi, các thông tin của Quý khách (ví dụ báo cáo địa chỉ Internet) hoặc thông tin về sử dụng (ví dụ thông tin về thời gian bắt đầu, kết thúc và mức độ truy cập và thông tin về các dịch vụ viễn thông mà Quý khách truy cập) được kỹ thuật tạo ra và có thể liên quan đến thông tin cá nhân. Trong trường hợp bắt buộc, việc thu thập, xử lý và sử dụng thông tin liên lạc của Quý khách hoặc thông tin sử dụng sẽ xảy ra và sẽ được thực hiện phù hợp với khung pháp lý bảo mật thông tin.
  Thông tin phi cá nhân được thu thập tự động
  Khi truy cập vào các trang Web của chúng tôi, chúng tôi có thể tự động thu thập các thông tin phi cá nhân (ví dụ: loại trình duyệt Internet và hệ điều hành được sử dụng, tên miền của trang web mà Quý khách truy cập, số lần truy cập, thời gian trung bình sử dụng website, các website được xem). Chúng tôi có thể sử dụng thông tin này và chia sẻ nó với các công ty thành viên thuộc tập đoàn của chúng tôi để theo dõi mức độ thu hút của các Website của chúng tôi và cải thiện hiệu suất hoặc nội dung của website.
  Cookie - thông tin được lưu trữ tự động trên máy tính của bạn
  Khi Quý khách xem một trong các trang web của chúng tôi, chúng tôi có thể lưu trữ một số thông tin trên máy tính của Quý khách dưới dạng "cookie" để tự động nhận ra máy tính của Quý khách khi Quý khách truy cập vào những lần sau. Cookie có thể giúp chúng tôi bằng nhiều cách, ví dụ như bằng cách cho phép chúng tôi điều chỉnh một trang web phù hợp hơn với sở thích của Quý khách hoặc để lưu trữ mật khẩu để tiết kiệm thời gian Quý khách đăng nhập những lần sau của Quý khách. Nếu Quý khách không muốn nhận cookie, vui lòng cài đặt cấu hình trình duyệt Internet của Quý khách để xoá tất cả các cookie khỏi ổ cứng máy tính của Quý khách, khóa tất cả cookie hoặc cài đặt nhận cảnh báo trước khi cookie được lưu trữ.
  Bảo vệ
  Để bảo vệ thông tin cá nhân của Quý khách chống lại sự phá hoại, mất mát hoặc thay đổi bất hợp pháp hoặc trái phép, Công ty TNHH MTV Vimedimex Bình Dương sử dụng các biện pháp kỹ thuật về tổ chức an ninh.
  Liên kết đến các trang web khác
  Các trang web của Công ty TNHH MTV Vimedimex Bình Dương có liên kết đến các trang web khác. Công ty TNHH MTV Vimedimex Bình Dương sẽ không chịu trách nhiệm về bảo mật hoặc nội dung của các trang Web khác.
  Câu hỏi và nhận xét
  Công ty TNHH MTV Vimedimex Bình Dương sẽ trả lời các yêu cầu hợp lý để xem lại thông tin cá nhân của Quý khách và để sửa chữa, sửa đổi hoặc xóa bất kỳ thông tin nào không chính xác. Nếu Quý khách có bất kỳ câu hỏi hoặc nhận xét nào về Chính sách Bảo vệ thông tin của chúng tôi (ví dụ: để xem xét và cập nhật thông tin cá nhân của Quý khách), hãy nhấp vào "Liên hệ" và gửi cho chúng tôi câu hỏi và phản hồi của Quý khách. Nhằm phát triển trang web, chúng tôi sẽ đăng các thay đổi các chính sách bảo mật của chúng tôi trên trang này. Vui lòng kiểm tra trang này thường xuyên để cập nhật.
  Google Analytics
  Trang web này sử dụng Google Analytics, một dịch vụ phân tích web được cung cấp bởi Google, Inc. ("Google"). Google Analytics sử dụng "cookie", là các tệp văn bản được đặt trên máy tính của Quý khách, để giúp trang web phân tích cách người dùng sử dụng trang web. Thông tin được tạo ra bởi cookie về việc Quý khách sử dụng trang web bao gồm địa chỉ IP của Quý khách) sẽ được chuyển đến và lưu trữ bởi Google trên các máy chủ ở Hoa Kỳ. Google sẽ sử dụng thông tin này để đánh giá việc Quý khách sử dụng trang web, biên soạn các báo cáo về hoạt động trang web cho các nhà khai thác trang web và cung cấp các dịch vụ khác liên quan đến hoạt động của trang web và sử dụng Internet. Google cũng có thể chuyển thông tin này cho các bên thứ ba nếu được yêu cầu theo luật pháp hoặc khi các bên thứ ba đó xử lý thông tin trên danh nghĩa của Google. Google sẽ không liên kết địa chỉ IP của Quý khách với bất kỳ thông tin nào khác của Google. Quý khách có thể từ chối việc sử dụng cookie bằng cách lựa chọn các cài đặt thích hợp trên trình duyệt của Quý khách, tuy nhiên, xin lưu ý rằng nếu Quý khách thực hiện điều này Quý khách sẽ không thể sử dụng đầy đủ các chức năng của trang web này. Bằng cách sử dụng trang web này, Quý khách đồng ý với việc xử lý thông tin về Quý khách của Google theo cách thức và cho các mục đích nêu trên.